تولید - محصول

 • End-Blocked Hydrogen silicone fluid 5060

  مایع سیلیکونی هیدروژن با انسداد نهایی 5060

  مایع سیلیکونی هیدروژن با انسداد نهایی 5060
  ویسکوزیته (cs): 150-170
  H٪ (وزنی): 0.02 0.0 0.028
  محتوای فرار٪: ≤2
 • Hydride End-Blocked Silicone Fluid

  سیال سیلیکون پایان بلوک هیدرید

  مایع سیلیکونی هیدروژن با انسداد نهایی
  ویسکوزیته (CS) ، H٪ (وزنی)؛
  0.02-20-20 ، 0.12؛؛
  30--40 ، 0.02 ± 0.07؛
  50--70 ، 0.02 0.0 0.05؛
  150-170 ، 0.02 0.0 0.028؛
  150-171 ، 0.03 0.0 0.028؛
  150-172 ، 0.04 0.0 0.028؛
  450-550 ، 0.05 0.01 0.015؛
  زیرا هیدرید راکتیو در انتهای زنجیره قرار دارد ، در جایی که حداقل نیاز به اتصال متقابل به حداقل برسد ، می توان از آنها در واکنشهای زنجیره ای استفاده کرد.